วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

" ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6“

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65    ประจำปีการศึกษา 2558

ณ  จังหวัดสุรินทร์    ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558