โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีอำลาและบายศรีสู่ขวัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งทางการศึกษาและรับตำแหน่งใหม่   เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563

 

โดยมีคุณครูดังรายชื่อต่อไปนี้

คุณครูอัศวิน  สิถิระบุตร        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูวิทธวัช  พลอาวุธ       ดำรงตำแหน่งรองอำนวยการโรงเรียน

คุณครูอนุสรณ์  ยุตะวัน        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูนงลักษณ์  ขันธะรี     ได้รับย้ายสถานศึกษา

คุณครูประสิทธิ์  แก้วใส        ได้รับย้ายสถานศึกษา