ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29          ปรัชญาของโรงเรียน :      พัฒนาตน  ฝึกฝนใจ  ใฝ่ศึกษา  กล้าทำดี   เป็นศักดิ์ศรี   ลูก ก.ข.       อัตลักษณ์โรงเรียน : ทักทาย     ยิ้มง่าย    ไหว้สวย

ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

 


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพม.29
สำนักรัฐมนตรีศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษา MOE
สำนักงานฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
EIS ระบบสารสนเทศการศึกษา
OBEC ฐานข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ GPA ขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงาน ก.พ
สำนักงาน ส.พ.ร.
สำนักงาน ส.ท.ร.
กรมการศาสนา
สมศ.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สสวท.
Nectec
รวมเว็บไซต์ การศึกษา เขตฯ มหาลัย

 

x

 

 

 

     โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการ สพม.อบอจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  รายละเอียด

  ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่องยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  รายละเอียด

    ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

    โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาปฎิบัติตามเพื่อความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  รายละเอียด

    ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  รายละเอียด

   ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สิทธิ์สอบเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียด

    บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 28 เมษายน 2564  รายละเอียด

   ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียด

  ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียด

    ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่อง การแก้ไขผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  >>> รายละเอียด

    ประกาศโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เรื่องประกาศแต่งตั้งกรรมการภาคี ๔  ฝ่าย โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา >>> รายละเอียด

 

 

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564" ณ อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564  >>> Gallery

    นายสมเกียรติ สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น >>> Gallery

   โรงเรียนข้าวปุ้นวิทยา นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 >>> Gallery

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โลก นักเรียนชั้น ม.3 - 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  >>> Gallery

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้าสอบระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564   >>> Gallery

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แลพการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 >>> Gallery

   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชั้น ม.3 ม.6  ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  >>> Gallery

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู,ผู้แทนปกครอง,ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2564   >>> Gallery

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดงานต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โดยมีผู้บริหาร ครู   คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาพร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการเข้าร่วมแสดงความยินดี  >>> Gallery

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม "เข้าค่ายปลูกต้นฝันปันรัก ครั้งที่ 10 " โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่ามาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนศิษย์ ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2563 >>> รายละเอียด

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีอำลาและบายศรีสู่ขวัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งทางการศึกษาและรับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563     >>> รายละเอียด

 

 

 

การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาและเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัด อุบลราชธานี  โดยนางชนิดา  พุ่มจันทร์ >>> Read more

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อเรื่องการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะรายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >>> Read more

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะรายวิชาการเขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >>> Read more

   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  >>> Read more

 

 

*** ข่าว/ภาพกิจกรรมของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

    

  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิธีถวายสัตย์ปฎิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้นวิทยา  28 กรกฏาคม 2562  >>> รายละเอียด

 

 

*** ผลงาน/ความภาคภูมิใจของ โรงเรียน-ครู-นักเรียน ***


วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา " ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 " ประจำปีการศึกษา 2558ณ จังหวัดสุรินทร์  ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558  >>>Read more

  วงโปงลางดอกแคหวานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เงินรางวัล  20,000   บาท  การประกวดโปงลางคอนเทส  ณ   ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา   จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558  >>>Read more

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2557 >>> รายละเอียด
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 3 กลุ่มที่ 2  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2557
>>>
รายละเอียด
ความภาคภูมิใจกุดข้าวปุ้นวิทยา รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  (เครื่องต่อยหอยขม) ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62                   
 [ ข่าวโดย : งานคอมพิวเตอร์ ] [เมื่อ : 15-03-2556]

*** E-Learning/sites คุณครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ***

ครูกิตติชัย   อรจุล   วิชาคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563>>>รายละเอียด

 

 *** ข่าวประกาศถึงนักเรียน ***

 

 


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

 

 

 

ภาพ

เพลงสถาบัน March KKP

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
@  วิทยาศาสตร์
@  สังคมศึกษา

@  สุขศึกษา
@  ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
@  ภาษาต่างประเทศ
@  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลด

NEWS

 

 

เลขที่ 240 หมู่ 1 ถนนกุดข้าวปุ้น-ม่วงเดียด ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34270
หมายเลขโทรศัพท์ 045-959765    e-mail : tsackkp1@gmail.com

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564   ผู้ดูแลเว็ปไซต์ งานประชาสัมพันธ์